ท่านทราบหรือไม่ว่า Software คุยกันเองได้??

November 11, 2019

ในการทำงาน ทั่วไปแล้วมักมีแต่ละโปรแกรมเพื่อตอบสนองความต้องการคนละอย่างของเรา เช่น มีโปรแกรมบัญชีเพื่อทำบัญชี  โปรแกรมบุคคลเพื่อทำเกี่ยวกับพนักงาน  โปรแกรมบริหารโครงการเพื่อติดตามจัดการโครงการต่าง  และเรามักอยากจะให้เอาข้อมูลของโปรแกรมโน้น มาใส่ใน โปรแกรมนี้ เช่นข้อมูลลูกค้าอยู่โปรแกรมขาย เราอยากจะได้มาในบัญชีเพื่อตั้งหนี้ด้วยได้ไหม  หรือ  ข้อมูลการผลิตอยู่โปรแกรมผลิต  เราอยากจะเอาสินค้ามาในโปรแกรมสต๊อก เป็นต้น   

 

นี่เป็นปัญหาโลกแตกของการทำงานจริง ซึ่งเจอกันทุกที่  ดังนั้นในโลกของเทคโนโลยีจึงมีการกำหนดมาตรฐานการคุยกันของ Software ขึ้นมาหรือที่เราเรียกกันว่า Web Service หรือ  API ที่ย่อมาจาก Application Programming Interface เป็น ช่องทางการเชื่อมต่อ ที่ทำให้โปรแกรมประยุกต์เชื่อมต่อกับโปรแกรมประยุกต์อื่น หรือเชื่ิอมการทำงานเข้ากับระบบปฏิบัติการตัวอย่าง เช่น Google Maps API คือบริการของGoogle อีกรูปแบบหนึ่งที่เราสามารถนำข้อมูลของ Google Maps ที่ทาง Google ให้บริการโดยส่วนมากจะนำมาใช้กับเว็บไซต์ ของบริษัทฯหรือเว็บไซต์ห้างร้านต่างๆ  จากเว็บที่ดึง API แบ่งเป็น1.เอพีไอที่ขึ้นกับภาษา (language-dependent API) คือ API ที่สามารถการเรียกใช้จากโปรแกรมภาษาใดภาษาหนึ่งเท่านั้น และ  2. API ที่ไม่ขึ้นกับภาษา เรียกได้จากโปรแกรมหลายๆภาษา API (ทั้งนี้ API สามารถใช้งานได้กับภาษาในการเขียนโปรแกรมที่รองรับเท่านั้น ซึ่งมันจะถูกจัดทำให้อยู่ในรูปแบบ Syntax ที่เรียกไปใช้งานได้)

 

โปรแกรมบัญชี AccCloud.co เราได้มีการพัฒนาตัว API เหล่านี้ไว้เรียบร้อยในหลายๆส่วนเพื่อรองรับการรับส่งข้อมูลเพื่อให้พูดคุยกับโปรแกรมอื่นๆได้อย่างง่ายดาย   

 


ที่มา โปรแกรมบัญชี AccCloud.co   www.acccloud.co

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Tel:02-628-6565-66

บจ AccCloud ,10-11 ถ ลูกหลวง ดุสิต กทม 10300 ,02-628-6566

  • โปรแกรมบัญชี AccCloud.co
  • Facebook Social Icon