แนวทางการประยุกต์ใช้ระบบ ERP เข้ากับ IOT

November 11, 2019

ถ้าพูดถึง IOT (Internet Of Thing) โดยความหมายแล้วหมายถึง การที่อุปกรณ์ต่างๆ สิ่งต่างๆ ได้ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเตอร์เน็ต ผ่านทางเครือข่ายไร้สายเช่น การเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า (การสั่งการเปิดไฟฟ้าภายในบ้านด้วยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุม ) เครื่องมือทางการเกษตร รถยนต์ เครื่องจักร และอื่นๆเป็นต้น  โดยหัวใจของ IOT คือ Sensor หรือ RFID ต่างๆ  และ ระบบส่งข้อมูลและประมวลผลอย่างง่ายภายใน

 

แต่ในขณะที่ ระบบ ERP นั้น หัวใจสำคัญคือ การวางแผนทรัพย์กรขององคฺ์กรโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน ซึ่งระบบERP นั้นประกอบไปด้วย โปรแกรมต่างๆเช่น โปรแกรมบัญชี  โปรแกรมบริหารการผลิต โปรแกรมจัดการงานขาย งานซื้อ การเงิน บุคคล และ อื่นๆที่เกี่ยวข้องกัน   

 

การนำระบบ ERP  ไปเชื่อมกับ IOT จะเกิดขึ่นตั้งแต่ขั้นตอนการรับ Order ของลูกค้าผ่านทางระบบ ERP แล้ว โปรแกรมจะทำการประมวลผล Order เพื่อส่งไปยังโรงงานให้ทำการผลิต ในกรณีมีความพร้อมทั้งด้าน วัตถุดิบ และ ทรัพยากรเครื่องจักร  ในขั้นตอนนี้คือขั้นตอนการส่งสัญญาณจากระบบ ERP ไปยังเครื่องจักรผ่าน IOT  เพื่อให้ในส่วนของการผลิตทำการเบิกวัตถุดิบ และเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตโดยอัตโนมัติ  จนผลิตเสร็จรับมาเป็นสินค้าสำเร็จรูปที่จะมาบันทึกรับสินค้าสำเร็จรูปพร้อมต้นทุนยังระบบ ERP อีกรอบนึง   

 

ในการลงทุนระบบ ค่าใช้จ่ายส่วนมากจะเป็นต้นทุนอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักร  อุปกรณ์ส่งสัญญาณ และ software โปรแกรม ERP  ดังนั้นการลงทุนเริ่มต้นอาจจะต้นทุนสูง แต่ในระยะยาวแล้ว ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการจะถูกกว่าแบบใช้แรงงานคนแน่่นอน   

 

ส่วนโปรแกรมบัญชี AccCloud.co เราได้รองรับเรื่องการเชื่อมโยงกระบวนการเหล่านี้ไว้กับอุปกรณ์ IOT ทุกชนิด  กล่าวคือหากในระยะยาวแล้วทางกิจการต้องการให้โปรแกรมต่อเชื่อมกับเครื่องจักร สามารถทำได้ไม่ยาก  และในอนาคตเราจะออกผลิตภัณฑ์ IOT ที่ต่อเขื่อมกับเครื่องจักรเองด้วยเช่นกัน

 

ที่มา โปรแกรมบัญชี AccCloud.co   www.acccloud.co

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Tel:02-628-6565-66

บจ AccCloud ,10-11 ถ ลูกหลวง ดุสิต กทม 10300 ,02-628-6566

  • โปรแกรมบัญชี AccCloud.co
  • Facebook Social Icon