ขั้นตอนการตรวจรับสินค้า

December 22, 2018

ใครคือผู้ตรวจรับสินค้า

บุคคลที่ทำหน้าที่ผู้ควบคุมคลังสินค้าจะทำการตรวจรับสินค้าตามใบรับสินค้าจากผู้ส่งมอบ โดยที่บันทึกรับสินค้า และเคลื่อนย้ายสินค้าที่ตรวจรับไปยังตำแหน่งที่เก็บสินค้า

 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1. ตรวจรับสินค้าตามใบรับสินค้าจากผู้ส่งมอบ

     1. เอกสารนำส่งสินค้ามีการตรวจสอบรายละเอียดวัน เวลา ได้อย่างถูกต้อง
     2. สินค้าที่ส่งมอบมีการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน
     3. สินค้ามีการตรวจสอบปริมาณชนิด และความเสียหายของสินค้า ตามที่กำหน

 

ดในเอกสารได้อย่างถูกต้อง 

    4. ตรวจสอบความตรงกันของสินค้าเมื่อเทียบกับเอกสารการสั่งซื้อ

2. บันทึกการรับสินค้า

     1. ข้อมูลการตรวจรับสินค้ามีการบันทึกการรับสินค้าได้อย่างถูกต้อง
     2. ข้อมูลรายการสินค้ามีการบันทึกเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้องง่ายต่อการใช้งาน

3. ขนถ่ายสินค้าที่ตรวจรับเข้าสู่ตำแหน่งที่เก็บสินค้า

     1. สินค้ามีการขนถ่ายเข้าสู่ตำแหน่งที่เก็บได้อย่างถูกต้อง
     2. วัสดุ สินค้า และพาเลทได้รับการติดฉลากอย่างถูกต้องและเป็นระบบ 

 

ที่มา : โปรแกรมบัญชี AccCloud.co  

 

 

 

 

   www.acccloud.co

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Tel:02-628-6565-66

บจ AccCloud ,10-11 ถ ลูกหลวง ดุสิต กทม 10300 ,02-628-6566

  • โปรแกรมบัญชี AccCloud.co
  • Facebook Social Icon