องค์ประกอบของ อุตสาหกรรม 4.0


เรามารู้จักกับองค์ประกอบของคำว่า อุตสาหกรรม 4.0 กันเถอะ

โดยนิยามของ อุตสาหกรรม 4.0 แล้ว หมายถึงการผลิตด้วยการนำเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามาการเชื่อมโยงข้อมูลการผลิตระหว่างเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพ จากการผลิตที่มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ จึงต้องมีการออกแบบ function การผลิตที่ละเอียดขึ้นแบบที่มนุษย์ไมสามารถผลิตได้ เป็นยุคใหม่ของการรวมพลังระหว่างเทคโนโลยีดิจิทัลควบคุมเครื่องจักรให้เครื่องจักรสื่อสารข้อมูลกันเอง ซึ่งตัวที่ผลักดันได้ชัดเจนที่สุดให้เกิด 4.0 ขึ้นมาคือ อินเทอร์เน็ต/ไซเบอร์

มีองค์ประกอบด้งนี้

Cloud Computing หรือ การประมวลผลจากส่วนกลางบนที่ทำงานร่วมกัน

Big Data จะมาจากการทำงานร่วมกันซึ่งมีฐานข้อมูลอยู่จำนวนมากเพือทำการวิเคราะห์และตัดสินใจต่างๆ

Cyber Security หรือ ความปลอดภัยของข้อมูล

Integration ทั้งแนวระดับและแนวลึกของเครื่องจักรต่างๆภายในโรงงาน

Robotic ก็คือ เครื่องกลประเภทหุ่นยนต์ทำงานอัตโนมัติที่ต้องทำการสื่อสารกันภายใต้ระบบเดียวกัน

นอกจากนันยังมี AR เพื่อให้ผู้ควบคุมสามารถดูการผลิตต่างๆได้เสมือนจริง

Simulation หรือการจำลองการผลิต ก่อนที่จะตัดสินใจผลิตอะไรสักอย่างนึง

Additive Manufacturing

และ Internet Of Thing (IOT) เป็นส่วนสุดท้าย

การทำงานร่วมกันต่างๆเหล่านี้นำมาซึ่งประสิทธิภาพในการผลิต และ การลดต้นทุนจำนวนมหาศาลในระยะยาว

ในระยะยาวแล้ว โปรแกรมบัญชี AccCloud จะมี Function เพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรม 4.0 โดยที่ผู้ใช้งานสามารถเปิดระบบมาใช้ได้ทันที

ที่มา www.acccloud.co

Featured Posts
โพสต์จะได้รับการเผยแพร่ในเร็วๆ นี้
คอยติดตามนะ…
Recent Posts