องค์ประกอบของ อุตสาหกรรม 4.0

November 17, 2018

เรามารู้จักกับองค์ประกอบของคำว่า อุตสาหกรรม 4.0 กันเถอะ

โดยนิยามของ อุตสาหกรรม 4.0 แล้ว หมายถึงการผลิตด้วยการนำเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามาการเชื่อมโยงข้อมูลการผลิตระหว่างเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพ จากการผลิตที่มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ จึงต้องมีการออกแบบ function การผลิตที่ละเอียดขึ้นแบบที่มนุษย์ไมสามารถผลิตได้ เป็นยุคใหม่ของการรวมพลังระหว่างเทคโนโลยีดิจิทัลควบคุมเครื่องจักรให้เครื่องจักรสื่อสารข้อมูลกันเอง ซึ่งตัวที่ผลักดันได้ชัดเจนที่สุดให้เกิด 4.0 ขึ้นมาคือ อินเทอร์เน็ต/ไซเบอร์ 

 

มีองค์ประกอบด้งนี้

Cloud Computing หรือ การประมวลผลจากส่วนกลางบนที่ทำงานร่วมกัน  

Big Data  จะมาจากการทำงานร่วมกันซึ่งมีฐานข้อมูลอยู่จำนวนมากเพือทำการวิเคราะห์และตัดสินใจต่างๆ

Cyber Security หรือ ความปลอดภัยของข้อมูล

Integration ทั้งแนวระดับและแนวลึกของเครื่องจักรต่างๆภายในโรงงาน

Robotic ก็คือ เครื่องกลประเภทหุ่นยนต์ทำงานอัตโนมัติที่ต้องทำการสื่อสารกันภายใต้ระบบเดียวกัน

นอกจากนันยังมี AR เพื่อให้ผู้ควบคุมสามารถดูการผลิตต่างๆได้เสมือนจริง 

Simulation หรือการจำลองการผลิต ก่อนที่จะตัดสินใจผลิตอะไรสักอย่างนึง

Additive Manufacturing 

และ Internet Of Thing (IOT) เป็นส่วนสุดท้าย

 

การทำงานร่วมกันต่างๆเหล่านี้นำมาซึ่งประสิทธิภาพในการผลิต และ การลดต้นทุนจำนวนมหาศาลในระยะยาว

 

ในระยะยาวแล้ว โปรแกรมบัญชี AccCloud จะมี Function เพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรม 4.0 โดยที่ผู้ใช้งานสามารถเปิดระบบมาใช้ได้ทันที  

 

ที่มา  www.acccloud.co

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Tel:02-628-6565-66

บจ AccCloud ,10-11 ถ ลูกหลวง ดุสิต กทม 10300 ,02-628-6566

  • โปรแกรมบัญชี AccCloud.co
  • Facebook Social Icon