อัตราส่วนทางการเงินคืออะไร

October 21, 2018

 

 

อัตราส่วนทางการเงินหรือ Finanical Ratio หมายถึงดังชนีที่เป็นตัวเลขใช้ในการวัดฐานะการเงินและเป็นตัวบ่งบอกความสามารถในการสร้างผลกำไรให้กับธุรกิจ รวมถึงเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการบริหารงาน โดยการนำตัวเลขในงบการเงินมาหาอัตราส่วน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าต่างๆดังนี้

 

ประเภทของอัตราส่วนทางการเงิน

  1. อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratios) ใช้ในการวัดความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นของธุรกิจ 

  2. อัตราส่วนหนี้สิน (Debtor Leverage Ratios) ใช้ในการวัดความมีส่วนร่วมในการจัดการบริหารเงินโดยเจ้าของกิจการเมื่อเปรียบเทียบกับการกู้ยืมจากภายนอก

  3. อัตราส่วนความสามารถทำกำไร (Profitability Ratios) ใช้ในการวัดความสามารถในการบริหารผลตอบแทนการลทุนของของบริษัท ในรูปอัตราผลตอบแทนจากการขาย 

  4. อัตราส่วนแสดงความสามารถในการดำเนินงาน (Activity Ratios or Efficiency Ratios) ใช้ในการวัดความสามารถในการบริหารเงินล่วงทุน อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพหรือไม่เพียงใด

การที่กิจการจะบริหารได้ดีหรือไม่ขึ้นกับ การที่เจ้าของกิจการได้ดูผลการดำเนินการได้ในทันทีและทันต่อเวลาหรือไม่ เพื่อจะได้วางแผนหรือปรับเปลี่ยนแผนดำเนินการได้อย่างทันท่วงที 

 ดังนั้นโปรแกรมบัญชี AccCloud.co จึงมี Function อัตราส่วนทางการเงินเปรียบเทียบในแต่ละปี เพื่อที่จะทราบได้ในทันทีว่าประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารกิจการของเราเป็นอย่างไร  

ในโปรแกรมให้เลือกรายงาน --> ระบบบัญชี --> งบแสดงฐานะการเงินแบบละเอียด --> วิเคราะห์อัตราส่วนการเงิน

 

 

ที่มา https://www.acccloud.co/

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Tel:02-628-6565-66

บจ AccCloud ,10-11 ถ ลูกหลวง ดุสิต กทม 10300 ,02-628-6566

  • โปรแกรมบัญชี AccCloud.co
  • Facebook Social Icon