การใช้นวัตกรรมในการทำธุรกิจ

September 8, 2018

นวัตกรรม หมายถึงการทำสิ่งต่างๆด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการ หรือองค์กร ไม่ว่าการเปลี่ยนนั้นจะเกิดขึ้นจากการปฏิวัติ การเปลี่ยนอย่างถอนรากถอนโคน หรือการพัฒนาต่อยอด ทั้งนี้ มักมีการแยกแยะความแตกต่างอย่างชัดเจน ระหว่างการประดิษฐ์คิดค้น ความคิดริเริ่ม และนวัตกรรม อันหมายถึงความคิดริเริ่มที่นำมาประยุกต์ใช้อย่างสัมฤทธิ์ผล (Mckeown, 2008) และในหลายสาขา เชื่อกันว่าการที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นนวัตกรรมได้นั้น จะต้องมีความแปลกใหม่อย่างเห็นได้ชัด และไม่เป็นแค่เพียงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เป็นต้นว่า ในด้านศิลปะ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจ และนโยบายของรัฐ ในเชิงเศรษฐศาสตร์นั้น การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องเพิ่มมูลค่า มูลค่าของลูกค้า หรือมูลค่าของผู้ผลิต เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อทำให้สิ่งต่างๆเกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น นวัตกรรมก่อให้ได้ผลิตผลเพิ่มขึ้น และเป็นที่มาสำคัญของความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (ที่มา Wikipedia)

 

ดังนั้นการนำนวัตกรรมมาใช้ในการทำธุรกิจ เราจึงจำเป็นต้องทราบด้วยว่านวัตกรรมนั้นมีประโยชน์และโทษอย่างไร  

ประโยชน์ของการนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการทำงาน

1. การลดต้นทุนแรงงาน จากเดิมใน process นึงอาจจะมีคนอยู่ 5-6 คน เมื่อนำเทคโนโลยี หรือ นวัตกรรมที่ช่วยเหลือในการทำงานมาใช้แล้วอาจจะลดคนลงเหลือแค่ 1-2 คน ซึ่งธุรกิจจะสามารถประหยัดค่าแรงงานลงไปได้

2 ด้านความถูกต้องและแม่นยำ จะนำมาซึ่งการลดต้นทุนด้านการผลิตลง  (ของเสียจะลดลง)  

3. ด้านความรวดเร็ว  นอกจากการนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการทำงานจะลดจำนวนคนได้แล้ว ยังช่วยให้งานออกมารวดเร็วขึ้นและถูกต้องมาขึนด้วยเช่นกัน  

4. เพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน  จะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในอนาคตธุรกิจจะต้องแข่งกันด้วยเทคโนโลยี  หากเทคโนโลยีใครสูงกว่า ดีกว่า ผู้นั้นเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบในตลาด  

 

ดังนั้นหากท่านวางแผนว่าจะปรับปรุงองค์กรของท่านให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ขอให้หมั่นศึกษาหานวัตกรรม หรือ เทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปเพื่อปรับปรุงองค์กรของท่านอยู่ตลอดเวลา

 

โปรแกรมบัญชี AccCloud เป็นโปรแกรมบัญชีที่เน้นทางด้านการใช้นวัตกรรม Cloud Computing เพื่อช่วยในการบริหารจัดการ และ ควบคุมภายในองค์กร โดยใช้เทคโนโลยี Cloud เข้ามาช่วย  

 

ที่มา https://www.acccloud.co

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Tel:02-628-6565-66

บจ AccCloud ,10-11 ถ ลูกหลวง ดุสิต กทม 10300 ,02-628-6566

  • โปรแกรมบัญชี AccCloud.co
  • Facebook Social Icon