ต้นทุนระหว่างการผลิต คืออะไรและมีอะไรบ้าง??

July 4, 2018

ต้นทุนระหว่างการผลิต หมายถึง วัตถุดิบ ที่อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิต ที่ยังไม่เสร็จเรียบร้อย หรือ สินค้ากึ่งสำเร็จรูป เช่น การผลิต ขวดพลาสติก ที่ยังไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์ หรือ การผลิตขนมปังที่ยังไม่ไม่ได้บรรจุแพ็คเป็นต้น  โดยมากงานระหว่างทำ จะอยู่ใน สายการผลิตซึ่งต้องรอระยะเวลาการผลิตให้แล้วเสร็จ

เราสามารถแบ่งต้นทุนของวัตถุดิบหรือ วัสดุตามลักษณะของกระบวนการและการควบคุมได้ดังนี้

 

1.วัตถุดิบที่ต้องใช้ 

วัตถุดิบเป็นวัสดุทางตรงที่มีผลต่อต้นทุนการผลิตเป็นอย่างมาก การควบคุมต้องเน้นทุกกระบวนการ เช่น กระบวนการสั่งซื้อต้องมีการประมาณการที่แม่นยำจากฝ่ายขาย การเก็บวัตถุดิบที่มากเกินไปทำให้เกิดต้นทุนจมที่ไม่เอื้อต่อการผลิต

 

2.งานระหว่างทำ (Work In Process : WIP)

งานระหว่างทำหรือ WIP เป็นงานอยู่ในระหว่างกระบวนการที่ยังผลิตไม่เสร็จ เกิดเป็นค่ารักษา, ค่าเสียโอกาส  อันเนื่องมาจากการวางแผนและการควบคุมกระบวนการที่ขาดประสิทธิภาพ หรือไม่ทราบถึงข้อมูลที่แท้จริง ก็จะเกิดงานคงค้างในกระบวนการผลิตที่ยังไม่สามารถทำให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปได้ หากต้นทุนในส่วนนี้ยิ่งมาก ความเสี่ยงต่อการสูญเสียก็จะยิ่งเยอะตามไปด้วย.

 

3.ชิ้นส่วนประกอบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (Semi Product/Part and Finish Goods)

ชิ้นงานเมื่อถูกผลิตเสร็จก็จะถูกส่งเข้าไปเก็บยังคลังสินค้าในกรณีที่ยังเป็นชิ้นส่วนอยู่เรียกว่า ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป(Semi Product) และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป(Finish Goods). หากเราผลิตมากเกินไปจะมีผลเสียคือ จำนวนสินค้าตงค้างมีมากและมีโอกาสเสียหาย และยังต้องเสียค่าบำรุงรักษามากตามไปด้วย แต่หากน้อยเกินไปจะสูญเสียโอกาสทางการขาย  

 

ดังนั้นในความสำคัญของการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตจึงจำเป็นมาก ในทุกประเภทธุรกิจผลิต ซึ่งการจะได้ถึงข้อมูลที่แม่นยำต่อการบริหารจัดการเหล่านี้ จำเป็นต้องใช้ระบบที่มีความเชื่อถือได้ และตอบโจทย์ต่อการใช้งานในประเภทธุรกิจนั้นๆด้วย

 

 

 

โปรแกรมบัญชี AccCloud.co เป็นโปรแกรมบัญชีที่ออกแบบมาเพื่องานด้านการผลิตโดยเฉพาะและสามารถช่วยเจ้าของกิจการในการควบคุมต้นทุนการผลิตได้อย่างแท้จริง

 

สนใจติดต่อ www.acccloud.co

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Tel:02-628-6565-66

บจ AccCloud ,10-11 ถ ลูกหลวง ดุสิต กทม 10300 ,02-628-6566

  • โปรแกรมบัญชี AccCloud.co
  • Facebook Social Icon