โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจบริการ

June 11, 2018

จากข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ในปี 2017 ที่ผ่านมา พบว่า มูลค่าของธุรกิจภาคบริการเพิ่มขึ้นกว่า 60% ของ GDP ประเทศไทย ดังนั้นกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งพัฒนาการค้าภาคบริการ (Trade in Services) ซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจที่ทวีความสำคัญเพิ่มขึ้นเป็นลำดับนอกเหนือจากการค้าสินค้าทั่วไป ในปีนี้และปีถัดๆไป  

งานบัญชีของการบริการนับเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจาก ผู้ประกอบการภาคบริการ จะกำไรหรือขาดทุนจะขึ้นกับต้นทุนการดำเนินงานในแต่ละงาน  

โดยมากแล้วในงานบริการ ผู้ประกอบการมักจะให้ความสำคัญกับต้นทุนของแต่ละโครงการ เช่นค่าใช้จ่ายระหว่างงาน ค่าแรง ค่าโสหุ้ยต่างๆ  ส่วนรายได้จะมาจาก รายรับจากการบริการที่เราได้ดำเนินการไป  

กระบวนการของงานบริการจะไม่ซับซ้อนเท่ากับกระบวนการผลิต เนื่องจากไม่มีปัจจัยเรื่องต้นทุนการผลิต การคำนวณหาจุดสั่งซื้อ การวางแผนการผลิตต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่จะยุ่งยากในเรื่องของการจัดการต้นทุนต่องาน การปันส่วนต้นทุนในแต่ละงาน  การวางแผนการดำเนินงาน  แทน   

โปรแกรมบัญชีที่เหมาะสำหรับธุรกิจบริการจะต้องสามารถควบคุมต้นทุนโครงการได้ ในหลายมิติและ ต้องทราบถึงกำไรขาดทุนในเวลานั้นๆได้ในทันที เพื่อ ผู้บริการสามารถตัดสินใจว่าจะดำเนินการต่อ หรือ หยุด  หรือ ปรับราคาต่างๆได้ อย่างถูกต้อง  ระบบบัญชีืที่สมบูรณ์และสามารถลงลึกได้ในรายละเอียดจึงนับเป็นเรื่องที่สำคัญในการตอบโจทย์เหล่านี้  

โปรแกรมบัญชี AccCloud.co ได้มีการนำมาใช้ในธุรกิจบริการแล้วจำนวนมาก และได้มีการปรับปรุงความสามารถต่างๆให้สามารถตอบโจทย์งานบริการได้หลากหลาย จึงเป็นเครื่องการันตีความสำเร็จในการใช้งานได้เป็นอย่างดี  

สนใจติดต่อได้ที่:  www.acccloud.co

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Tel:02-628-6565-66

บจ AccCloud ,10-11 ถ ลูกหลวง ดุสิต กทม 10300 ,02-628-6566

  • โปรแกรมบัญชี AccCloud.co
  • Facebook Social Icon