สำรวจตัวเองก่อนจะมาเป็นผู้ประกอบการ

March 26, 2018

1. เป็นผู้ที่มีเป้าหมายในการทำธุรกิจที่ชัดเจน

2. มีความมุ่งมั่นสูงที่จะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จ

3. มีความอ่อนน้อม ไม่ถือตัว

4. เป็นคนที่ใฝ่รู้อยู่เสมอ  เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์  และตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาทำให้สามารถปรับตัวได้เสมอ

5. มีภาวะผู้นำ กล้าเสี่ยง และกล้าที่จะตัดสินใจ

6. ทำงานเร็ว รวมถึงมีสัมผัสที่เร็วต่อโอกาส ปัญหา และอุปสรรค

7. มีความฝัน ความคิดริเริ่ม และความคิดที่จะปรับปรุงสินค้าและบริการให้ดีขึ้นตลอดเลา

8. ต้องมีเครือข่ายดี  เพื่อที่จะทำให้ได้ประโยชน์ทั้งด้านข้อมูล  และการได้รับความ ช่วยเหลือด้านต่าง ๆ จากเพื่อน ๆ หรือเครือข่ายได้เป็นอย่างดี 

9. ต้องมีความรู้จริง รู้สึก (Knowledge) ในธุรกิจที่ลงทุน

10. ไม่คิดว่าธุรกิจที่ทำอยู่เป็นงานที่ต้องทำ แต่เป็นงานที่อยากทำ

11. เก่งที่รู้จักเลือกหาทีมงานที่ไว้ใจได้

12. มีความรู้สึกยินดี เมื่อต้องให้

 

 

 

หากท่านสำรวจตัวเองแล้วพบว่ามีเกิน 6 ข้อ แสดงว่า ท่านพร้อมแล้วที่จะเป็นผู้ประกอบการ  แล้วจะรออะไรล่ะ   เริ่มลงมือได้เลยครับ  เริ่มจากหาโปรแกรมบัญชีดีๆ ที่มีไว้ในกิจการ เช่น โปรแกรมบัญชี AccCloud.co ก่อนเลยครับ

 

ที่มา:  โปรแกรมบัญชี www.acccloud.co

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Tel:02-628-6565-66

บจ AccCloud ,10-11 ถ ลูกหลวง ดุสิต กทม 10300 ,02-628-6566

  • โปรแกรมบัญชี AccCloud.co
  • Facebook Social Icon