การจัดการของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม

February 12, 2018

บทความนี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับ โปรแกรมบัญชี AccCloud.co สักเท่าไหร่นะครับ แต่เป็นประสบการณ์จากที่ได้ไป Consult โรงงานมาหลายๆที่  

ทุกโรงงานไม่ว่าจะมีการจัดการที่ดี หรือไม่ก็ตาม จะมีสิ่งนึงที่คล้ายๆกันคือ ของเสียจากการผลิต ไม่ว่าจะเป็นของที่ต้องเสียทิ้งจริงๆหรือ ของที่ยังสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่  ในกรณีที่ของเสียทิ้งจริงๆการจัดการของเสียนับเป็นสิ่งที่สำคัญหลักคือพยายาม ให้นึกถึงโรงงานคือร่างกายของเราเอง  ของเสียคือสิ่งที่ขับถ่ายจากร่างกาย  ดังนั้นการจะสิ่งของเสียจากร่างกายต้อง รับประทานอาหารที่มีคุณค่า ปริมาณให้เพียงพอไม่มากเกินไป

ในโรงงานก็เช่นเดียวกันหลักการคือ 

1. ลดการใช้วัตถุดิบ ใช้เท่าที่จําเป็น  (Reduce)

2. พยายามซ้ำ (Reuse)

3 นำมาแปรรูปมาใช้ใหม่ (Recycle)

โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจัดการของเสีย จะมีกิจกรรมต่างๆดังนี้คือ 
            ๐ มีปรับปรุงกระบวนการผลิตทั้งในส่วนของการผลิตและกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
            ๐ จัดการกับของเสียแต่ละประเภทตามสมควรและ คำนึงถึงการใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด  
            ๐ ยึดตามกฎหมายกําหนดเป็นตัวตั้งต้นก่อน จากนั้นค่อยมาดูกิจกรรมการจัดการของเสียชนิดต่างๆ  ตั้งแต่การจัดเก็บของเสีย การนําไปใช้ และการกำจัดทิ้ง  

ประโยชน์จากการจัดการของเสีย หลักๆคือการลดต้นทุนการปฏิบัติงาน การลดต้นทุนพลังงาน การมีพื้นที่ใช้สอยในโรงงานที่มากขึ้น และ แน่นอนว่าประสิทธิภาพการผลิตจะสูงขึ้นตามไปด้วยครับ

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Tel:02-628-6565-66

บจ AccCloud ,10-11 ถ ลูกหลวง ดุสิต กทม 10300 ,02-628-6566

  • โปรแกรมบัญชี AccCloud.co
  • Facebook Social Icon