เทคโนโลยีการเชื่อมระบบ

December 7, 2016

ในปัจจุบัน กล่าวได้ว่ากว่าร้อยละ80 ขององค์กรจะมีระบบIT ใช้งานอยู่เป็นปกติ เพื่อจัดการข้อมูลและข่าวสารภายในทั้งด้านของเอกสาร การเงิน การบัญชี  โดยมากในเอกสารจะใช้โปรแกรม จัดเอกสารโดยทั่วไปเช่น Word, Excel หรือในด้านบัญชี ก็จะใช้โปรแกรมบัญชี  ส่วนจะ ออนไลน์หรือไม่ก็ขึ้นกับความจำเป็นและ ลักษณะของธุรกิจ

เมื่อถึงจุดนึงที่ธุรกิจมีการขยายตัวออกไป โดยธรรมชาติแล้ว ระบบเดิมจะไม่รองรับ  เพราะธรรมชาติของการใช้งานระบบหรือโปรแกรมจะเหมือนกับการใส่เสื้อที่พอตัว  พอวันนึงตัวเราใหญ่ขึ้น เสื้อก็จะไม่รองรับเช่นกัน  

มีอยู่ 2 แนวทาง  1 คือการเปลี่ยนไประบบใหม่ทั้งหมดเลย ซึ่งข้อดีคือ ทุกอย่างมีความสัมพันธ์กันทั้งหมดอยู่แล้ว  ไดใช้ Function ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับการเติบโตในอนาคต และเหมาะกับเทคโนโลยีที่สมัยใหม่  แต่ในขณะเดียวกัน ข้อเสียคือผู้ใช้งานต้องมาเริ่มต้นใหม่ แ

 

ละ ผู้ใช้งานยเดิมจะไม่อยากจะเปลี่ยนเนื่องจาก ผู้ใช้งานจะชินกับของเดิมๆไปแล้ว  นอกจากนั้นข้อมูลของเดิมมีจำนวนมาก จึงยากแก่การขึ้นระบบใหม่ และต้องลงทุนสูง

จึงเป็ฯที่มาของการเชื่อมระบบเก่าเข้าไปยังระบบใหม่  

ในสมัยก่อน การเชื่อมระบบจะทำไม่ได้เลย หรือ ทำได้แต่ยากและซับซ้อนมากๆ เพราะโปรแกรมต่างคนต่างคุยกันคนละภาษา แต่ในปัจจุบันได้มีภาษากลางในการคุยกันของโปรแกรมเกิดขึ้นหรือที่เราเรียกกันว่า Web Service 

ด้วยเทคโนโลยีนี้ การเชื่อมระบจึงสามารถทำได้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แต่โปรแกรมที่จะมีเทคโนโลยีตัวนี้ จะต้องพัฒนาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ ต้องเชื่อมต่อกับ Internet ตลอดเวลาด้วยเช่นกัน

 

โปรแกรมบัญชี AccCloud.co จึงมาพร้อมเทคโนโลยีการเชื่อมระบบนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในแง่ของการทำงานร่วมกันระหว่างโปรแกรมหลายๆโปรแกรมในองค์การให้สามารถเชื่อมโยงพูดคุยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

สนใจติดต่อ
www.acccloud.co

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Tel:02-628-6565-66

บจ AccCloud ,10-11 ถ ลูกหลวง ดุสิต กทม 10300 ,02-628-6566

  • โปรแกรมบัญชี AccCloud.co
  • Facebook Social Icon