ประโยชน์ของโปรแกรมบัญชีออนไลน์ AccCloud

ประโยชน์ของโปรแกรมบัญชีออนไลน์ AccCloud

—ทราบข้อมูล Real Time ไม่ว่าผู้ใช้งานจะอยู่สถานที่ใด สามารถต่อ internet เข้ามาดูข้อมูลได้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม

—ความเร็วสูง ในกรณีที่มีการเชื่อมสาขาในการใช้งาน เนื่องจากโปรแกรมถูกพัฒนาขึ้นโดย Web Technology ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง VPN

—ประหยัดต้นทุนในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสาขา

—สามารถทำคลังสินค้าออนไลน์เชื่อมโยงสาขา และควบคุมโดยสำนักงานใหญ่

—ประหยัดค่าเดินทาง ในการไปที่สาขาเพื่อควบคุมการทำงาน และดูข้อมูล สามารถควบคุมภายในกิจการได้โดยดูการทำงานผ่านโปรแกรมโดยใช้ Username และ Password ควบคุม

—โปรแกรมมีการUpdate Version ตลอดเวลา ทันทีที่เกิดปัญหา ผู้พัฒนาจะทำการแก้ไขให้ได้ทันที

มีระบบ Data warehouse ในตัว ซึ่งสามารถช่วยในด้านการทำวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงได้

ผู้ใช้งานสามารถปรับแบบฟอร์มเอกสารได้เองผ่าน Internet ซึ่งสามารถทำได้ง่าย

Featured Posts
โพสต์จะได้รับการเผยแพร่ในเร็วๆ นี้
คอยติดตามนะ…
Recent Posts