ประโยชน์ของโปรแกรมบัญชีออนไลน์ AccCloud

October 26, 2016

ประโยชน์ของโปรแกรมบัญชีออนไลน์ AccCloud
 

—ทราบข้อมูล Real Time ไม่ว่าผู้ใช้งานจะอยู่สถานที่ใด สามารถต่อ internet เข้ามาดูข้อมูลได้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม

—ความเร็วสูง ในกรณีที่มีการเชื่อมสาขาในการใช้งาน เนื่องจากโปรแกรมถูกพัฒนาขึ้นโดย Web Technology ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง VPN

—ประหยัดต้นทุนในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสาขา

—สามารถทำคลังสินค้าออนไลน์เชื่อมโยงสาขา และควบคุมโดยสำนักงานใหญ่

—ประหยัดค่าเดินทาง ในการไปที่สาขาเพื่อควบคุมการทำงาน และดูข้อมูล สามารถควบคุมภายในกิจการได้โดยดูการทำงานผ่านโปรแกรมโดยใช้ Username และ Password ควบคุม

—โปรแกรมมีการUpdate Version ตลอดเวลา ทันทีที่เกิดปัญหา ผู้พัฒนาจะทำการแก้ไขให้ได้ทันที

มีระบบ Data warehouse ในตัว ซึ่งสามารถช่วยในด้านการทำวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงได้

ผู้ใช้งานสามารถปรับแบบฟอร์มเอกสารได้เองผ่าน Internet ซึ่งสามารถทำได้ง่าย

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Tel:02-628-6565-66

บจ AccCloud ,10-11 ถ ลูกหลวง ดุสิต กทม 10300 ,02-628-6566

  • โปรแกรมบัญชี AccCloud.co
  • Facebook Social Icon