ความแตกต่างระหว่างโปรแกรมบัญชี กับ โปรแกรมบัญชี Online

October 25, 2016

 

 

คำว่าโปรแกรมบัญชี  คิดว่าทุกคนคงรู้จักกันดี เพราะมีมาแล้วกว่า 30-40 ปี โดยโปรแกรมบัญชีมีจุดประสงค์หลักเพื่อให้องค์กรทราบถึงกำไรขาดทุนของกิจการ และ สามารถที่จะทราบถึงสถานะการเงินได้  

ในการจัดทำบัญชีจะมาจากเอกสารหลักฐานการรับจ่ายที่แท้จริงขององค์กรที่เกิดขึ้นแล้วนำมาบันทึกลงในโปรแกรม ดังนั้นข้อมูลบัญชีจึงเป็นสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นหลังจากสถานะการณ์จริงไปได้สักระยะนึงไปแล้ว ดังนั้น ในปัจจุบันโปรแกรมบัญชีจึงต้อง พยายามทำระบบให้สอดคล้องกับการทำงานมากขึ้น  องค์กรยิ่งมีความซับซ้อนมีการควบคุม มากเท่าไหร่ โปรแกรมบัญชียิ่งต้องมีความสอดคล้องกับการทำงานให้มากขึ้น  

โปรแกรมบัญชีในปัจจุบัน จึงแบ่งออกเป็นโปรแกรมขนาดเล็กๆ เพื่อใช้กับธุรกิจเพิ่งก่อนตั้งไม่มีความซับซ้อน และ ธุรกิจที่ก่อตั้งมาได้ระยะนึงแล้ว มีความซับซ้อนมากขึ้น  

โปรแกรมบัญชี Online คือโปรแกรมบัญชีที่มีการเติบโตต่อจากโปรแกรมบัญชีแบบดั้งเดิม (ที่สามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจได้ในระดับนึง) แต่เมื่อธุรกิจในปัจจุบันมีการขยายสาขา มีการทำงานจากภายนอกโดยใช้ Internet เข้ามาช่วย  นั่นเป็นประโยชน์ของโปรแกรมบัญชีที่เป็น Online   จะสามารถช่วยตอบสนองความต้องการในส่วนนี้ของธุรกิจได้  นอกจากนั้นประโยชน์ในทางอ้อมคือ ช่วยในการทราข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการบริหารได้อย่างทันเวลา

 

โปรแกรม AccCloud.co เป็นโปรแกรมที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากเดิมในชื่อ STRAccountOnline ซึ่งเป็นโปรแกรมบัญชีที่เป็น Online เจ้าแรกในตลาดเมืองไทย  ได้มีการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดมาโดยตลอด จนถึงจุดที่เรามั่นใจว่ามีควาสมบูรณ์ระดับสูงที่สุด จึงได้ปล่อยใน Version ใหม่ ภายใต้ Code Name AccCloud.co (ซึ่งลูกค้าเดิมที่ใช้ระบบของเรามีอยู่แล้วประมาณ 500 กว่ารายเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จของเรา)  
 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Tel:02-628-6565-66

บจ AccCloud ,10-11 ถ ลูกหลวง ดุสิต กทม 10300 ,02-628-6566

  • โปรแกรมบัญชี AccCloud.co
  • Facebook Social Icon