การสร้างฐานข้อมูลสำหรับธุรกิจในเครือ

ในกรณีที่ บริษัทของท่านมีหลายบริษัทและต้องการดูงบรวม สามารถกำหนดได้จาก

กำหนดข้อมูลบริษัท >> ข้อมูลกิจการ >> ติดตั้งบริษัทในเครือ


และทำการใส่รหัสบริษัท พร้อมทั้ง Password ของ admin บริษัทนั้นๆลงไปดังรูป


เสร็จแล้วให้กดปุ่ม บันทึกรายการ (สีม่วง)

หากต้องการเพิ่มให้กดปุ่มเพิ่ม (สีแดง)


ที่มา: www.acccloud.coFeatured Posts
โพสต์จะได้รับการเผยแพร่ในเร็วๆ นี้
คอยติดตามนะ…
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Tel:02-628-6565-66

บจ AccCloud ,10-11 ถ ลูกหลวง ดุสิต กทม 10300 ,02-628-6566

  • โปรแกรมบัญชี AccCloud.co
  • Facebook Social Icon