ระบบการบันทึกเงินเดือนและประกันสังคม

ระบบเงินเดือนและประกันสังคม

ความสามารถของระบบ

ผู้ใช้งานสามารถบันทึกเงินเดือนของพนักงานและบันทึกเก็บไปเป็น Template เพื่อใช้ในเดือนถัดไปได้

ผู้ใช้งานสามารถบันทึกประกันสังคมของพนักงานและบันทึกเก็บไปเป็น Template เพื่อใช้ในเดือนถัดไปได้

พนักงานสามารถพิมพ์ Slip เงินเดือน ผ่าน Online ได้

รายงาน

รายงาน ภงด 1 ภงด 1ก

รายงานใบส่งประกันสังคม

ePaySlip ( สลิปเงินเดือนออนไลน์ )

Related System

Tel:02-628-6565-66

บจ AccCloud ,10-11 ถ ลูกหลวง ดุสิต กทม 10300 ,02-628-6566

  • โปรแกรมบัญชี AccCloud.co
  • Facebook Social Icon