โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ที่มีความสามารถเทียบเท่าโปรแกรม ERP ขนาดใหญ่

มีผู้ใช้งานกว่า 500 บริษัท  

ราคาประหยัดและคุ้มค่าสูงสุด

รองรับสาขาจำนวนมากและการ Consolidate งบการเงิน

รองรับกระบวนการผลิต สูตรการผลิต และ ต้นทุนการผลิต

รองรับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน และการซื้อ-ขายต่างประเทศ

สามารถปรับแบบฟอร์มได้เองทุกแบบฟอร์ม

รองรับ 4 ภาษา (ไทย English 中文 日文)

รองรับระบบบันทึกเงินเดือนและประกันสังคม

สามารถเชื่อมกับ ระบบขายหน้าร้าน ระบบสต๊อก ระบบผลิต และ ระบบจัดการคำสั่งซื้อได้ 

โปรแกรมบัญชี AccCloud.co เป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ที่มีความสามารถในหลายๆส่วนที่เทียบเท่ากับ โปรแกรม ERP ในราคาประหยัด ซึ่งเหมาะกับธุรกิจที่มีการเติบโตมาแล้วในระดับนึงและ โปรแกรมบัญชีเดิมเริ่มจะไม่สามารถรองรับการเติบโตได้ แต่จะลงทุนซื้อโปรแกรม ERP ขนาดใหญ่มาติดตั้งราคาก็สูงมากจนเกินไป และ องค์กรต้องปรับตัวอีกเป็นอย่างมาก

โปรแกรมบัญชี AccCloud.co ได้ถูกออกแบบมาให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้งานในระดับนี้ หรือ ธุรกิจที่วางแผนจะเติบโตในระยะยาว สอดคล้องกับเทคโนโลยีในอนาคต   

โปรแกรมบัญชี AccCloud.co มีคุณสมบัติหลายๆด้านที่ออกแบบมาเฉพาะทางกับธุรกิจประเภทการผลิต และ การซื้อมาขายไปที่มีความซับซ้อน เช่น มีสูตรการผลิต การซื้อขายต่างประเทศ(ซึ่งจะมีกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน) การซื้อขายสินค้าที่มีระดับราคาที่ไม่แน่นอน การวางแผนกำลังการผลิต และ การวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบ การจัดการขนส่งสินค้า การเชื่อมAPI กับระบบขายหน้าร้าน และอื่นๆอีกจำนวนมาก 


ในปัจจุบันทางเราได้พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง และในทุกVersion ใหม่ของโปรแกรมบัญชี AccCloud.co จะเปิดให้ผู้ใช้ได้ใช้ฟรีตลอดเวลาที่มีการ Update Version  ผู้ใช้โปรแกรมบัญชี AccCloud จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการ Update โปรแกรมใดๆทั้งสิ้น

/

/

โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่ เทียบเท่าโปรแกรม ERP ราคาประหยัด ประกอบด้วย โปรแกรมบัญชี โปรแกรมสต๊อก โปรแกรมบริหารการผลิต โปรแกรมบัญชีที่รองรับการเชื่อมระบบ 

โปรแกรมบัญชี

[ ระบบงานขาย ]

งานขายสินค้า และ งานขายบริการ

เอกสารใบเสนอราคา ใบสั่งขาย

ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี ใบมัดจำรับ

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

ใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบแจ้งหนี้ ใบตั้งหนี้ลูกหนี้การค้า

ระบบติดตามงานขาย  ระบบแจ้งงานผลิตไปยังโรงงาน ระบบการจัดรถขนส่งและ ระบบการติดตามสินค้า รองรับการขายได้สินค้ามีคิดภาษี และ ยกเว้นภาษี รองรับการขายต่างประเทศโดยระบบมีการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินและ คำนวณกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนให้โดยอัตโนมัติ

รวมถึงเอกสารงานขายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

โปรแกรมบัญชี

[ ระบบงานซื้อ ]

งานซื้อสินค้า งานซื้อบริการ

เอกสารใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้า 

ซื้อเงินสด ใบมัดจำจ่าย 

ซื้อต่างประเทศ ใบรับบริการ 

เอกสารตั้งหนี้ผู้จำหน่าย 

เอกสารการรับสินค้าสามารถเลือกได้โดยให้แสดงหรือไม่แสดงต้นทุน มีระบบปันส่วนต้นทุนซื้อจากต่างประเทศ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานซื้อ

และเช่นเอกสารการประเมินคุณภาพ supplier  การประเมินคุณภาพการจัดส่ง

โปรแกรมบัญชี

[ ระบบสินค้าคงคลัง]

 

งานควบคุมสินค้า

ใบรับสินค้า ใบเบิกสินค้า ใบโอนสินค้า

ใบปรับปรุงยอดสินค้า

ใบตรวจนับสินค้า

รองรับการคิดต้นทุนแบบ FIFO

รองรับการตัดสต๊อกแบบเป็น Set ข้อมูลสินค้าคงเหลือสามารถดูได้แบบ Real time online มีระบบติดตามสินค้า safety stock เชื่อมโยงข้อมูลการบริหารจัดการงานเบิกสินค้าผ่านทาง online application ได้

รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลสินค้ากับโปรแกรมอื่นๆที่เข้ามาเชื่อมระบบเพื่อเรียกดูจำนวนสินค้าคงค้างเช่นระบบ ecommerce ได้เป็นต้น 

โปรแกรมบัญชี

[ระบบการเงินรับและลูกหนี้การค้า]

 

เอกสารงานรับชำระ 

ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับ
เครดิตโน๊ต เดบิตโน๊ต สามารถดูยอดลูกหนี้คงค้างได้ตลอดเวลาทั้งผ่าน web หรือ mobile สามารถรับชำระได้ทั้งเงินสด เงินโอน และ เช็คธนาคาร โดยระบบจะวิ่งไปตัดกับธนาคารที่ผูกเอาไว้ รวมถึงการรับชำระในรูปแบบสกุลเงินตราต่างประเทศ

และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรับชำระและคุมลูกหนี้การค้า 

โปรแกรมบัญชี

[ระบบการเงินจ่ายและเจ้าหนี้การค้า ]

 

เอกสารงานจ่ายชำระ

ใบรับวางบิล ใบสำคัญจ่าย

เงินสดย่อย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(OE) 

เครดิตโน๊ต เดบิตโน๊ต ระบบ Advance payment และ Advance payment clearing สามารถจ่ายชำระได้ทั้งเงินสด เงินโอนธนาคาร เช็คจ่ายเงินสด เช็คลงวันที่ล่วงหน้า สามารถดูเจ้าหนี้คงค้างได้ตลอดเวลารวมถึง aging เจ้าหนี้การค้า สามารถจ่ายชำระเป็นสกุงเงินต่างประเทศ และ ระบบจะทำการคำนวณกำไรขาดทุนให้โดยอัตโนมัติ 

โปรแกรมบัญชี :ระบบบัญชีแยกประเภท

[ ระบบบัญชีแยกประเภท ]

 

เอกสารการลงบัญชี

สมุดรายวันทั่วไป สมุดซื้อ สมุดขาย สมุดเงินสด สมุดธนาคาร 

รายงานแยกประเภท รายงานงบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน งบกระแสเงินสด วิเคราะห์งบการเงิน การปิดงวดปัญชี การกลับรายการบัญชี ระบบตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชี รวมถึงระบบ Pivot Accounting Balance

ข้อมูลทุกรายงานสามารถ Export ไปยัง Excel ได้ทั้งหมด 

โปรแกรมบัญชี : ระบบเช็ค

[ ระบบควบคุมเช็ค ]

 

เอกสารงานควบคุมเช็ค

เช็ครับ เช็คจ่าย พิมพ์เช็คจ่าย

ระบบ Reconcile เช็ค  ระบบติดตามสถานะ การเข้าเช็ค การสั่งจ่ายเช็ค

**เชื่อมข้อมูลการจ่ายชำระโดยตรงกับธนาคาร

โปรแกรมบัญชี : Approve

[ ระบบอนุมัติผ่านมือถือ ]

สามารถ อนุมัติเอกสารเช่นใบเสนอราคา ใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ผ่านอุปกรณ์ smart phone/ Tablet ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ รวมถึงการเรียกดูข้อมูลสินค้าคงเหลือ และ ยอดขาย

โปรแกรมบัญชี : Asset

[ ระบบสินทรัพย์ ]

 

บันทึกสินทรัพย์

คำนวณและบันทึกค่าเสื่อมราคา

รายงานค่าเสื่อมราคา ลงบัญชีค่าเสื่อมราคาโดยอัตโนมัติทุกสิ้นเดือน หรือ สิ้นงวดบัญชีได้ตลอดเวลา

โปรแกรมบัญชี

[ Business Intelligent ]

 

รายงานในรูปแบบที่ผู้ใช้สามารถปรับมุมมองได้ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลในโปรแกรมบัญชีได้โดยใช้ Data  Warehouse ส่วนบุคคล เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลระบบขายจากเอกสารใบ invoice จากเอกสารใบสั่งขาย หรือ วิเคราะห์กำไรขาดทุนแยกตามเดือนตามรหัสบัญชี ตามสาขา เป็นต้น ระบบจะทำการประมวลผลให้อย่างรวดเร็วและแสดงผลได้ในทันที

โปรแกรมบัญชี

[ระบบแก้ไขแบบฟอร์มและรายงาน]

แบบฟอร์มทั้งหมดในโปรแกรมบัญชี ผู้ใช้งานสามารถ Download มาปรับแก้ไขได้เอง**

รายงานทกตัวสามารถพิมพ์ออก Excel ได้

**ทางบริษัทมีบริการปรับแบบฟอร์มให้กับลูกค้าทุกแบบฟอร์มโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

โปรแกรมบัญชี : Cost control

[ ระบบควบคุมต้นทุนการผลิต ]

 

ประกอบด้วยเอกสารใบสั่งงานผลิต กำหนดขั้นตอนการผลิตและสูตรการผลิต
ใบเบิกวัตถุดิบ ใบรับสินค้ากึ่งสำเร็จรูปและ ใบรับสินค้าสำเร็จรูป 

การคำนวณปันส่วนต้นทุนเข้าสู่สินค้าในโปรแกรมบัญชี ได้อีกหน โดยโปรแกรมจะสามารถวิเคราะห์ถึงต้นทุนการผลิตของสินค้าในแต่ละlot โดยจะมีรายงานต้นทุนประมาณการและต้นทุนจริงให้ได้ดูเปรียบเทียบตลอดเวลา รวมถึงกำไรขาดทุนต่อ บิลขายที่มีการหยิบสินค้าที่ผลิตไปขายด้วยเช่นกัน

โปรแกรมบัญชี: Web Service

[ ระบบเชื่อมข้อมูล ]

 

ด้วยระบบ Web Service ที่Software ได้จัดเตรียมไว้ ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมโยงจากระบบเดิมเข้าสู่โปรแกรมบัญชี AccCloud.co ได้โดยการเรียกใช้ Webservice ของเรา**

โปรแกรมบัญชี

[ ระบบบันทึกเงินเดือนและประกันสังคม ]

 

เอกสารบันทึกประกันสังคม ใบภงด 1 สามารถเชื่อมโยงไปยังระบบใบแจ้งเงินเดือนออนไลน์ (ePaySlip) ได้

ส่งออกไฟล์ประกันสังคมไปยังสำนักงานประกันสังคมได้

โปรแกรมบัญชี

[ ระบบภาษีตามกรมสรรพากร ]

 

รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ภพ 30 ภงด 1 ภงด 3 ภงด 53 ใบหัก ณ ที่จ่าย ใบส่งประกันสังคม จากโปรแกรมบัญชี

ส่งได้ทั้งเป็นไฟล์เอกสารและไฟล์ Electronics 

โปรแกรมบัญชี : Data Import

[ ระบบการนำเข้าข้อมูล ]

 

เนื่องจากการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบเดิมมายังโปรแกรมบัญชี AccCloud.co โดยทั่วไปต้องมา บันทึกรายการกันอีกรอบ เราจึงได้จัดเตรียมเครื่องมือสำหรับนำเข้าข้อมูลอัตโนมัติ

โปรแกรมบัญชี  ขายหน้าร้าน

[ ระบบขายหน้าร้าน ]

 

เป็นส่วนการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโปรแกรมขายหน้าร้าน ที่มีเครื่องขายหน้าร้าน กลับมายังส่วนหลังบ้าน(โปรแกรมบัญชีออนไลน์)

โปรแกรมบัญชี : Work Trackinng

[ ระบบติดตามงานอัจฉริยะ ]

เป็นระบบการตรวจสอบสถานะทั้งการจ่าย-รับชำระ การตามเงิน การติดตามเช็ครับ-จ่าย การติดตามลูกหนี้ เจ้าหนี้ ดูสถานะสินค้าคงคลัง  ดูงบการเงิน Jobที่ยังเปิดค้างอยู่  ได้แบบง่ายดาย Real TIme จาก Dashboard ของโปรแกรมบัญชี

โปรแกรมบัญชี : Data Import

[ ระบบบริหารกระบวนการผลิต ]

 

เป็นระบบที่เน้นด้านการควบคุมงานตามกระบวนการผลิต เช่นการกำหนดขั้นตอนการผลิต การวางแผนกำลังคนที่ใช้ในแต่ละ process งาน และ ในระบบบริหารการผลิต  ฝ่ายผลิตสามารถทราบได้ถึงต้นทุนการผลิตทันทีที่ติดตั้งกระบวนการผลิตในโปรแกรมบัญชี AccCloud.co

โปรแกรมบัญชี : Data Import

[ ระบบการจัดรถขนส่ง]

เป็นระบบการติดตั้งรถขนส่งของโรงงาน การจัดรถของฝ่ายขายไปยังลูกค้าแต่ละราย และการติดตามรถขนส่ง ที่เชื่อมกับโปรแกรมบัญชี AccCloud.co

โปรแกรมบัญชี : Data Import

[ ระบบการe-Ordering ]

เป็นระบบ eOrdering ขนาดย่อมที่เชื่อมกับโปรแกรมบัญชี AccCloud.co โดยลูกค้าสามารถสั่งซื้อของและจองผ่านหน้า Web site ได้และ สามารถทำการออกใบเสนอราคาในระบบได้ทันที

AccCloud Blog

การนำระบบ AccCloud.co มาใช้งานในการ Work From Home

March 23, 2020

Work From Home คืออะไร

March 23, 2020

Big Data คืออะไร

December 8, 2019

1/17
Please reload

Tel:02-628-6565-66

บจ AccCloud ,10-11 ถ ลูกหลวง ดุสิต กทม 10300 ,02-628-6566

  • โปรแกรมบัญชี AccCloud.co
  • Facebook Social Icon