โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ที่มีความสามารถเทียบเท่าโปรแกรม ERP ขนาดใหญ่

มีผู้ใช้งานกว่า 500 บริษัท  

ราคาประหยัดและคุ้มค่าสูงสุด

รองรับสาขาจำนวนมากและการ Consolidate งบการเงิน

รองรับกระบวนการผลิต สูตรการผลิต และ ต้นทุนการผลิต

รองรับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน และการซื้อ-ขายต่างประเทศ

สามารถปรับแบบฟอร์มได้เองทุกแบบฟอร์ม

รองรับ 4 ภาษา (ไทย English 中文 日文)

รองรับระบบบันทึกเงินเดือนและประกันสังคม

สามารถเชื่อมกับ ระบบขายหน้าร้าน ระบบสต๊อก ระบบผลิต และ ระบบจัดการคำสั่งซื้อได้ 

โปรแกรมบัญชี AccCloud.co เป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ที่มีความสามารถในหลายๆส่วนที่เทียบเท่ากับ โปรแกรม ERP ในราคาประหยัด ซึ่งเหมาะกับธุรกิจที่มีการเติบโตมาแล้วในระดับนึงและ โปรแกรมบัญชีเดิมเริ่มจะไม่สามารถรองรับการเติบโตได้ แต่จะลงทุนซื้อโปรแกรม ERP ขนาดใหญ่มาติดตั้งราคาก็สูงมากจนเกินไป และ องค์กรต้องปรับตัวอีกเป็นอย่างมาก

โปรแกรมบัญชี AccCloud.co ได้ถูกออกแบบมาให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้งานในระดับนี้ หรือ ธุรกิจที่วางแผนจะเติบโตในระยะยาว สอดคล้องกับเทคโนโลยีในอนาคต   

โปรแกรมบัญชี AccCloud.co มีคุณสมบัติหลายๆด้านที่ออกแบบมาเฉพาะทางกับธุรกิจประเภทการผลิต และ การซื้อมาขายไปที่มีความซับซ้อน เช่น มีสูตรการผลิต การซื้อขายต่างประเทศ(ซึ่งจะมีกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน) การซื้อขายสินค้าที่มีระดับราคาที่ไม่แน่นอน การวางแผนกำลังการผลิต และ การวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบ การจัดการขนส่งสินค้า การเชื่อมAPI กับระบบขายหน้าร้าน และอื่นๆอีกจำนวนมาก 


ในปัจจุบันทางเราได้พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง และในทุกVersion ใหม่ของโปรแกรมบัญชี AccCloud.co จะเปิดให้ผู้ใช้ได้ใช้ฟรีตลอดเวลาที่มีการ Update Version  ผู้ใช้โปรแกรมบัญชี AccCloud จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการ Update โปรแกรมใดๆทั้งสิ้น

/

/

โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่ เทียบเท่าโปรแกรม ERP ราคาประหยัด ประกอบด้วย โปรแกรมบัญชี โปรแกรมสต๊อก โปรแกรมบริหารการผลิต โปรแกรมบัญชีที่รองรับการเชื่อมระบบ 

โปรแกรมบัญชี

[ ระบบงานขาย ]

งานขายสินค้า และ งานขายบริการ

เอกสารใบเสนอราคา ใบสั่งขาย

ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี ใบมัดจำรับ

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

ใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบแจ้งหนี้ ใบตั้งหนี้ลูกหนี้การค้า

ระบบติดตามงานขาย  ระบบแจ้งงานผลิตไปยังโรงงาน ระบบการจัดรถขนส่งและ ระบบการติดตามสินค้า รองรับการขายได้สินค้ามีคิดภาษี และ ยกเว้นภาษี รองรับการขายต่างประเทศโดยระบบมีการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินและ คำนวณกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนให้โดยอัตโนมัติ

รวมถึงเอกสารงานขายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

โปรแกรมบัญชี

[ ระบบงานซื้อ ]

งานซื้อสินค้า งานซื้อบริการ

เอกสารใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้า 

ซื้อเงินสด ใบมัดจำจ่าย 

ซื้อต่างประเทศ ใบรับบริการ 

เอกสารตั้งหนี้ผู้จำหน่าย 

เอกสารการรับสินค้าสามารถเลือกได้โดยให้แสดงหรือไม่แสดงต้นทุน มีระบบปันส่วนต้นทุนซื้อจากต่างประเทศ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานซื้อ

และเช่นเอกสารการประเมินคุณภาพ supplier  การประเมินคุณภาพการจัดส่ง

โปรแกรมบัญชี

[ ระบบสินค้าคงคลัง]

 

งานควบคุมสินค้า

ใบรับสินค้า ใบเบิกสินค้า ใบโอนสินค้า

ใบปรับปรุงยอดสินค้า

ใบตรวจนับสินค้า

รองรับการคิดต้นทุนแบบ FIFO

รองรับการตัดสต๊อกแบบเป็น Set ข้อมูลสินค้าคงเหลือสามารถดูได้แบบ Real time online มีระบบติดตามสินค้า safety stock เชื่อมโยงข้อมูลการบริหารจัดการงานเบิกสินค้าผ่านทาง online application ได้

รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลสินค้ากับโปรแกรมอื่นๆที่เข้ามาเชื่อมระบบเพื่อเรียกดูจำนวนสินค้าคงค้างเช่นระบบ ecommerce ได้เป็นต้น 

โปรแกรมบัญชี

[ระบบการเงินรับและลูกหนี้การค้า]

 

เอกสารงานรับชำระ 

ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับ
เครดิตโน๊ต เดบิตโน๊ต สามารถดูยอดลูกหนี้คงค้างได้ตลอดเวลาทั้งผ่าน web หรือ mobile สามารถรับชำระได้ทั้งเงินสด เงินโอน และ เช็คธนาคาร โดยระบบจะวิ่งไปตัดกับธนาคารที่ผูกเอาไว้ รวมถึงการรับชำระในรูปแบบสกุลเงินตราต่างประเทศ

และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรับชำระและคุมลูกหนี้การค้า 

โปรแกรมบัญชี

[ระบบการเงินจ่ายและเจ้าหนี้การค้า ]

 

เอกสารงานจ่ายชำระ

ใบรับวางบิล ใบสำคัญจ่าย

เงินสดย่อย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(OE) 

เครดิตโน๊ต เดบิตโน๊ต ระบบ Advance payment และ Advance payment clearing สามารถจ่ายชำระได้ทั้งเงินสด เงินโอนธนาคาร เช็คจ่ายเงินสด เช็คลงวันที่ล่วงหน้า สามารถดูเจ้าหนี้คงค้างได้ตลอดเวลารวมถึง aging เจ้าหนี้การค้า สามารถจ่ายชำระเป็นสกุงเงินต่างประเทศ และ ระบบจะทำการคำนวณกำไรขาดทุนให้โดยอัตโนมัติ 

โปรแกรมบัญชี :ระบบบัญชีแยกประเภท

[ ระบบบัญชีแยกประเภท ]

 

เอกสารการลงบัญชี

สมุดรายวันทั่วไป สมุดซื้อ สมุดขาย สมุดเงินสด สมุดธนาคาร 

รายงานแยกประเภท รายงานงบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน งบกระแสเงินสด วิเคราะห์งบการเงิน การปิดงวดปัญชี การกลับรายการบัญชี ระบบตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชี รวมถึงระบบ Pivot Accounting Balance

ข้อมูลทุกรายงานสามารถ Export ไปยัง Excel ได้ทั้งหมด 

โปรแกรมบัญชี : ระบบเช็ค

[ ระบบควบคุมเช็ค ]

 

เอกสารงานควบคุมเช็ค

เช็ครับ เช็คจ่าย พิมพ์เช็คจ่าย

ระบบ Reconcile เช็ค  ระบบติดตามสถานะ การเข้าเช็ค การสั่งจ่ายเช็ค

**เชื่อมข้อมูลการจ่ายชำระโดยตรงกับธนาคาร

โปรแกรมบัญชี : Approve

[ ระบบอนุมัติผ่านมือถือ ]

สามารถ อนุมัติเอกสารเช่นใบเสนอราคา ใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ผ่านอุปกรณ์ smart phone/ Tablet ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ รวมถึงการเรียกดูข้อมูลสินค้าคงเหลือ และ ยอดขาย

โปรแกรมบัญชี : Asset

[ ระบบสินทรัพย์ ]

 

บันทึกสินทรัพย์

คำนวณและบันทึกค่าเสื่อมราคา

รายงานค่าเสื่อมราคา ลงบัญชีค่าเสื่อมราคาโดยอัตโนมัติทุกสิ้นเดือน หรือ สิ้นงวดบัญชีได้ตลอดเวลา

โปรแกรมบัญชี

[ Business Intelligent ]

 

รายงานในรูปแบบที่ผู้ใช้สามารถปรับมุมมองได้ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลในโปรแกรมบัญชีได้โดยใช้ Data  Warehouse ส่วนบุคคล เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลระบบขายจากเอกสารใบ invoice จากเอกสารใบสั่งขาย หรือ วิเคราะห์กำไรขาดทุนแยกตามเดือนตามรหัสบัญชี ตามสาขา เป็นต้น ระบบจะทำการประมวลผลให้อย่างรวดเร็วและแสดงผลได้ในทันที

โปรแกรมบัญชี

[ระบบแก้ไขแบบฟอร์มและรายงาน]

แบบฟอร์มทั้งหมดในโปรแกรมบัญชี ผู้ใช้งานสามารถ Download มาปรับแก้ไขได้เอง**

รายงานทกตัวสามารถพิมพ์ออก Excel ได้

**ทางบริษัทมีบริการปรับแบบฟอร์มให้กับลูกค้าทุกแบบฟอร์มโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

โปรแกรมบัญชี : Cost control

[ ระบบควบคุมต้นทุนการผลิต ]

 

ประกอบด้วยเอกสารใบสั่งงานผลิต กำหนดขั้นตอนการผลิตและสูตรการผลิต
ใบเบิกวัตถุดิบ ใบรับสินค้ากึ่งสำเร็จรูปและ ใบรับสินค้าสำเร็จรูป 

การคำนวณปันส่วนต้นทุนเข้าสู่สินค้าในโปรแกรมบัญชี ได้อีกหน โดยโปรแกรมจะสามารถวิเคราะห์ถึงต้นทุนการผลิตของสินค้าในแต่ละlot โดยจะมีรายงานต้นทุนประมาณการและต้นทุนจริงให้ได้ดูเปรียบเทียบตลอดเวลา รวมถึงกำไรขาดทุนต่อ บิลขายที่มีการหยิบสินค้าที่ผลิตไปขายด้วยเช่นกัน

โปรแกรมบัญชี: Web Service

[ ระบบเชื่อมข้อมูล ]

 

ด้วยระบบ Web Service ที่Software ได้จัดเตรียมไว้ ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมโยงจากระบบเดิมเข้าสู่โปรแกรมบัญชี AccCloud.co ได้โดยการเรียกใช้ Webservice ของเรา**

โปรแกรมบัญชี

[ ระบบบันทึกเงินเดือนและประกันสังคม ]

 

เอกสารบันทึกประกันสังคม ใบภงด 1 สามารถเชื่อมโยงไปยังระบบใบแจ้งเงินเดือนออนไลน์ (ePaySlip) ได้

ส่งออกไฟล์ประกันสังคมไปยังสำนักงานประกันสังคมได้

โปรแกรมบัญชี

[ ระบบภาษีตามกรมสรรพากร ]

 

รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ภพ 30 ภงด 1 ภงด 3 ภงด 53 ใบหัก ณ ที่จ่าย ใบส่งประกันสังคม จากโปรแกรมบัญชี

ส่งได้ทั้งเป็นไฟล์เอกสารและไฟล์ Electronics 

โปรแกรมบัญชี : Data Import

[ ระบบการนำเข้าข้อมูล ]

 

เนื่องจากการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบเดิมมายังโปรแกรมบัญชี AccCloud.co โดยทั่วไปต้องมา บันทึกรายการกันอีกรอบ เราจึงได้จัดเตรียมเครื่องมือสำหรับนำเข้าข้อมูลอัตโนมัติ

โปรแกรมบัญชี  ขายหน้าร้าน

[ ระบบขายหน้าร้าน ]

 

เป็นส่วนการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโปรแกรมขายหน้าร้าน ที่มีเครื่องขายหน้าร้าน กลับมายังส่วนหลังบ้าน(โปรแกรมบัญชีออนไลน์)

โปรแกรมบัญชี : Work Trackinng

[ ระบบติดตามงานอัจฉริยะ ]

เป็นระบบการตรวจสอบสถานะทั้งการจ่าย-รับชำระ การตามเงิน การติดตามเช็ครับ-จ่าย การติดตามลูกหนี้ เจ้าหนี้ ดูสถานะสินค้าคงคลัง  ดูงบการเงิน Jobที่ยังเปิดค้างอยู่  ได้แบบง่ายดาย Real TIme จาก Dashboard ของโปรแกรมบัญชี

โปรแกรมบัญชี : Data Import

[ ระบบบริหารกระบวนการผลิต ]

 

เป็นระบบที่เน้นด้านการควบคุมงานตามกระบวนการผลิต เช่นการกำหนดขั้นตอนการผลิต การวางแผนกำลังคนที่ใช้ในแต่ละ process งาน และ ในระบบบริหารการผลิต  ฝ่ายผลิตสามารถทราบได้ถึงต้นทุนการผลิตทันทีที่ติดตั้งกระบวนการผลิตในโปรแกรมบัญชี AccCloud.co

โปรแกรมบัญชี : Data Import

[ ระบบการจัดรถขนส่ง]

เป็นระบบการติดตั้งรถขนส่งของโรงงาน การจัดรถของฝ่ายขายไปยังลูกค้าแต่ละราย และการติดตามรถขนส่ง ที่เชื่อมกับโปรแกรมบัญชี AccCloud.co

โปรแกรมบัญชี : Data Import

[ ระบบการe-Ordering ]

เป็นระบบ eOrdering ขนาดย่อมที่เชื่อมกับโปรแกรมบัญชี AccCloud.co โดยลูกค้าสามารถสั่งซื้อของและจองผ่านหน้า Web site ได้และ สามารถทำการออกใบเสนอราคาในระบบได้ทันที

AccCloud Blog