ระบบการแก้ไขปรับแต่งแบบฟอร์ม

ระบบ แก้ไขและสร้างแบบฟอร์ม

ผู้ใช้งานสามารถ Download แบบฟอร์มเอกสารในโปรแกรมมาเพื่อแก้ไขให้เป็นไปตาม Format ของตนเองได้ โดยใช้โปรแกรมเสริมเพื่อทำการแก้ไขแบบฟอร์ม

ความสามารถของระบบ

สามารถปรับแก้แบบฟอร์ม ใส่รูป ​ใส่Field เพิ่มเติม ใส่สูตรคำนวณต่างๆได้

Related System

Tel:02-628-6565-66

บจ AccCloud ,10-11 ถ ลูกหลวง ดุสิต กทม 10300 ,02-628-6566

  • โปรแกรมบัญชี AccCloud.co
  • Facebook Social Icon