ระบบ Customer Order  (Coming Soon)

แนวคิดหลัก

1. ลูกค้าสามารถสั่งซื้อผ่านหน้า Web สำหรับลูกค้าได้

2. ลูกค้าสามารถติดตามสินค้าที่สั่งซื้อได้

 

Related System

Tel:02-628-6565-66

บจ AccCloud ,10-11 ถ ลูกหลวง ดุสิต กทม 10300 ,02-628-6566

  • โปรแกรมบัญชี AccCloud.co
  • Facebook Social Icon