ระบบอนุมัติผ่านอุปกรณ์มือถือ

​通过手机认证
授权包括下列文件:


商品报价表
商品销售订单
服务报价表
销售服务表
​采购申请单
采购订单

该系统的能力


可以批准或不赞成  可立即通过移动设备
智能手机可与所有型号。

相关系统

Tel:02-628-6565-66

บจ AccCloud ,10-11 ถ ลูกหลวง ดุสิต กทม 10300 ,02-628-6566

  • โปรแกรมบัญชี AccCloud.co
  • Facebook Social Icon