ระบบการบันทึกเงินเดือนและประกันสังคม

工资和社会保障

系统的能力
用户可以保存员工的工资,并保存下个月的模板。
用户可以保存员工的社会保障,并保存下个月的模板。
员工可以通过在线打印工资表。

​报告


报告 PND1,  PND1A。
社会保障交付单的报告
ePaySlip(工资单在线)

Related System

Tel:02-628-6565-66

บจ AccCloud ,10-11 ถ ลูกหลวง ดุสิต กทม 10300 ,02-628-6566

  • โปรแกรมบัญชี AccCloud.co
  • Facebook Social Icon