June 14, 2020

"โปรแกรม ERP นั้นไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่าง   โปรแกรมเป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้น"

นี่คือหัวใจหลักของการ Implement ระบบ ERP ให้ประสบความสำเร็จ   

หากเราทำการเชื่อมโยงการบริหารจัดการที่เน้นคุณภาพ ดังภาพ

 เราจะเห็นว่า กิจกรรมเริ่มต้นของการจัดการในองค์กรคือ กิจกรรมที่เกี...

June 1, 2020

ถ้าพูดถึงคำว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม ทุกท่านย่อมเคยได้ยินกันมาก่อนเป็นเวลาช้านานแล้ว  วันนี้เราจะมารู้จักกับความหมายที่แท้จริงของ มาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกัน ว่าคืออะไรกันแน่

"มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม" หมายถึงข้อกำหนดทางวิชาการที่สำนักงานมาตรฐานผลิ...

May 29, 2020

ถ้าพูดถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในคลังสินค้า  สิ่งนึงที่เรามักจะนึกถึงคือเครื่องสแกนบาร์โค้ดใข้ไหมครับ  แต่อันที่จริงแล้วเครื่องสแกนก็เป็นแค่เครื่องอ่านเท่านั้นเอง แต่ตัวที่ปะไว้กับสินค้านั่นเราเรียกว่า บาร์โค้ด

บาร์โค้ดเป็นเทคโนโลยีที่มีมานานมากๆๆๆ  ถ้านับถอยหลังไปก็ไม่ตำกว...

March 23, 2020

 

โปรแกรมบัญชี AccCloud คือระบบ ERP ขนาดย่อม ที่มีความสามารถเด่นในด้านการจัดการกระบวนการทำงาน (Work Flow Process ) ทั้งด้านเอกสารและ ควบคุมขั้นตอนการทำงาน  

โดยระบบ AccCloud ได้ถูกออกแบบมาภายใต้เงื่อนไขของ ระบบ Cloud ตั้งแต่เริ่มต้นดังนั้น ด้วยแนวคิดของการทำงาน...