September 18, 2020

 การผลิตสินค้าเป็นการปฏิบัติการที่เป็นระบบคือ ต้องแปรรูป สิ่งป้อนเข้า กลายเป็นสิ่งออกนำไปสู่ตลาด

      การผลิต (Production) เป็นการผลิตสินค้า มีความหมายเน้นเฉพาะการผลิตสินค้าที่มีตัวตนจับต้องได้ 
   การปฏิบัติ (Operations) เป็นกระบวนการภายในองค์การที...

June 14, 2020

"โปรแกรม ERP นั้นไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่าง   โปรแกรมเป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้น"

นี่คือหัวใจหลักของการ Implement ระบบ ERP ให้ประสบความสำเร็จ   

หากเราทำการเชื่อมโยงการบริหารจัดการที่เน้นคุณภาพ ดังภาพ

 เราจะเห็นว่า กิจกรรมเริ่มต้นของการจัดการในองค์กรคือ กิจกรรมที่เกี...

June 1, 2020

ถ้าพูดถึงคำว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม ทุกท่านย่อมเคยได้ยินกันมาก่อนเป็นเวลาช้านานแล้ว  วันนี้เราจะมารู้จักกับความหมายที่แท้จริงของ มาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกัน ว่าคืออะไรกันแน่

"มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม" หมายถึงข้อกำหนดทางวิชาการที่สำนักงานมาตรฐานผลิ...

May 29, 2020

ถ้าพูดถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในคลังสินค้า  สิ่งนึงที่เรามักจะนึกถึงคือเครื่องสแกนบาร์โค้ดใข้ไหมครับ  แต่อันที่จริงแล้วเครื่องสแกนก็เป็นแค่เครื่องอ่านเท่านั้นเอง แต่ตัวที่ปะไว้กับสินค้านั่นเราเรียกว่า บาร์โค้ด

บาร์โค้ดเป็นเทคโนโลยีที่มีมานานมากๆๆๆ  ถ้านับถอยหลังไปก็ไม่ตำกว...

March 23, 2020

 

โปรแกรมบัญชี AccCloud คือระบบ ERP ขนาดย่อม ที่มีความสามารถเด่นในด้านการจัดการกระบวนการทำงาน (Work Flow Process ) ทั้งด้านเอกสารและ ควบคุมขั้นตอนการทำงาน  

โดยระบบ AccCloud ได้ถูกออกแบบมาภายใต้เงื่อนไขของ ระบบ Cloud ตั้งแต่เริ่มต้นดังนั้น ด้วยแนวคิดของการทำงาน...

March 23, 2020

หนึ่งในคำที่มักจะติดปากสำหรับช่วงเวลานี้คงหนีไม่พ้น การทำงานจากที่บ้าน หรือ Work From Home ซึ่งปัจจัยของการที่จะทำได้เช่นนั้นที่สำคัญนั้นต้องมีเทคโนโลยีการสื่อสารที่ดี และ เหมาะสมกับการใช้งาน  

บทความนี้จะสรุป ขั้นตอนและโปรแกรมที่มีความจำเป็นในการทำงานจากที่บ้าน ไว...

December 8, 2019

Big Data คือเทคโนโลยีในการประมวลผลข้อมูลข่าวสารที่มีปริมาณมหาศาลที่มีเข้ามาไม่ว่าจะเป็นแบบ Batch  หรือ แบบ Continuous Real time data ก็ได้โดยทั้งนี้ ฺBig Data มีทั้งรูปแบบที่มีโครงสร้าง  อาทิเช่นจากระบบ ฐานข้อมูล (Database System) หรือ ไม่มีโครงสร้างเช่น จาก log file...

November 13, 2019

          การผลิตแบบ Just In Time, JIT คือ การที่ชิ้นส่วนที่จำเป็นเข้ามาถึงกระบวนการผลิตในเวลาที่จำเป็นและด้วยจำนวนที่จำเป็นหรืออาจกล่าวได้ว่า  JIT  คือ การผลิตหรือการส่งมอบ “ สิ่งของที่ต้องการ ในเวลาที่ต้องการ ด้วยจำนวนที่ต้องการ” ใช้ความต้องการของลูกค้าเป็นเครื่องกำห...

November 12, 2019

 ต้นทุนสินค้าคงคลังมี 4 ชนิด คือ

                        1)  ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ (Ordering Cost) เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าคงคลังที่ต้องการ ซึ่งจะแปรตามจำนวนครั้งของการสั่งซื้อ แต่ไม่แปรตามปริมาณสินค้าคงคลัง เพราะสั่งซื้อของมากเท่าใดก็ตามในแต่ล...

November 11, 2019

ในการทำงาน ทั่วไปแล้วมักมีแต่ละโปรแกรมเพื่อตอบสนองความต้องการคนละอย่างของเรา เช่น มีโปรแกรมบัญชีเพื่อทำบัญชี  โปรแกรมบุคคลเพื่อทำเกี่ยวกับพนักงาน  โปรแกรมบริหารโครงการเพื่อติดตามจัดการโครงการต่าง  และเรามักอยากจะให้เอาข้อมูลของโปรแกรมโน้น มาใส่ใน โปรแกรมนี้ เช่นข้อมูลล...

Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive