ระบบอนุมัติผ่านอุปกรณ์มือถือ

ระบบอนุมัติผ่านมือถือ

ประกอบด้วยการอนุมัติเอกสารดังนี้

ใบเสนอราคาสินค้า

ใบสั่งขายสินค้า

ใบเสนอราคาบริการ

ใบสั่งขายบริการ

ใบขอซื้อ

ใบสั่งซื้อ

ความสามารถของระบบ

สามารถทำการอนุมัติรายการหรือยกเลิกการอนุมัติผ่าน​อุปกรณ์มือถือได้ทันที

ใช้ได้กับอุปกรณ์ Smart phone ทุกรุ่น

Related System

Tel:02-628-6565-66

บจ AccCloud ,10-11 ถ ลูกหลวง ดุสิต กทม 10300 ,02-628-6566

  • โปรแกรมบัญชี AccCloud.co
  • Facebook Social Icon